Update

Artikel: Resultaatgericht Samenwerken, wat een gedoe?

Gepubliceerd op 02 maart 2023

Gedoe!

En niemand zei dat het makkelijk was. Dat je als woningcorporatie of organisatie in een vloek en een zucht even Resultaat Gericht kon gaan samenwerken met je leveranciers, je business partners, aannemers en onderhoudspartijen in de keten. Dat regievoering gewoon een andere manier van inkopen was dat je het er even bij kon doen. En dat het geen gevolgen had voor je eigen organisatie en teamleden. En ook dat het voor leveranciers niet een totaal andere manier van werken was dan ze al jaren gewend waren. RGS wat een gedoe!

Verandering
Als je alles op een rij zet verandert er nogal wat als je Resultaat Gericht wilt gaan Samenwerken. Verandering van werkwijze en verantwoordelijkheden van zowel je eigen organisatie als die van je partners. Als leverancier zelf inschattingen maken welke activiteiten nodig zijn om de afgesproken kwaliteit te behalen. Als corporatie om los te laten en niet te sturen op technische specificaties en details. Een balans zien aan te brengen tussen kosten en risico’s zodat het voor beide partijen aantrekkelijk wordt om Resultaat Gericht samen te werken. Zorgen voor een basis van vertrouwen van waaruit je de samenwerking opzet en steeds verder kunt ontwikkelen. Dat lijkt simpel maar als je gewend was om aan te besteden, te onderhandelen en soms lijnrecht tegenover elkaar te staan dan is dit andere koek.

RGS loont
Maar het loont. Het is de inspanning waard. Onafhankelijk onderzoek uit 2022 in opdracht van Stichting RGS en Stichting VGO toont aan dat Resultaatgericht Samenwerken aantoonbaar waarde heeft voor alle betrokken partijen. Het biedt continuïteit voor de RGS-partners. Leverende partijen weten dat ze niet elk moment eruit kunnen liggen en weer nieuwe partijen worden gecontracteerd waardoor het loont om te investeren. In de eigen organisatie, de klant en kwaliteit. De lange termijn relatie die de woningcorporatie of organisatie aangaat met haar RGS-partners zorgt voor rust en voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld op het gebied van tarieven en budget. Het wordt mogelijk om meer aandacht te besteden aan innovatie, nieuwe middelen en technieken. Uitgangspunt is de tevredenheid van de bewoner waardoor projecten net even anders ingestoken worden dan in het geval tegen de laagste kosten moet worden geproduceerd.

Competenties en persoonlijk leiderschap
Om al deze voordelen te halen (en er zijn er meer), is het, zoals je al tussen de regels door kunt lezen, van belang een lange adem te hebben. En te investeren in je mensen, de professionals die werk moeten doen, het management dat op een andere manier met haar medewerkers moet omgaan en de samenwerking tussen de RGS-partners zelf. Naast dat er natuurlijk een goede structuur moet zijn, beleidsuitgangspunten, een heldere werkwijze, een heldere governancestructuur, data en dashboards, duidelijke prestaties en afspraken is het key en een belangrijke succesfactor om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van competenties, persoonlijke leiderschap en teams. Zowel binnen de woningcorporatie als daarbuiten samen met de partners.

5 Suggesties en tips
Daarom geef ik hieronder een vijftal suggesties en tips die wij hebben ervaren en meegenomen uit onze praktijk met RGS bij woningcorporaties. 

  1. Zorg ervoor dat je als organisatie echt en bewust kiest voor Resultaat Gericht Samenwerken. Het is een inspanning. Het is zeker in het begin extra werk maar uiteindelijk loont het en biedt het je eigen organisatie en partners groei en bovenal tevreden werknemers, klanten en leveranciers.
  2. Start om met elkaar goed de ambities en doelen te verkennen en vast te stellen. Dan is het vertrekpunt vanuit de samenwerking gelijk en weten we waar we het voor doen. Maak keuzes wat wel wordt nagestreefd maar vooral ook wat niet.
  3. Bespreek met iedere betrokkene en teamlid individueel wat het voor hem of haar betekent om mee te doen aan Resultaat Gericht Samenwerken en daar verantwoordelijkheid in te nemen. Wat win je, wat raak je kwijt? Waar is het spannend en is het moeilijk om mee te gaan in de nieuwe ontwikkeling. Als er weerstand is neem dat dan serieus, bespreek het, leer daar van en neem het mee in de verdere ontwikkeling van het traject.
  4. Zorg voor structuur.  Zodat dat het voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt. Wat de werkwijze is, hoe er wordt gemeten en wat er wordt gedaan bij afwijkingen. Bepaal hoe de overlegstructuur in elkaar zit. Blijf elkaar opzoeken en overleggen.  Je zult zien dat dit stap voor stap gaat en leidt tot continue verbetering.
  5. Blijf werken aan teamvorming en teambuilding. Zowel intern als samen met de RGS-partners. Organiseer bijeenkomsten waarin je elkaar informeert, confronteert en ondersteunt. Ook al klinkt het soft, dit is de basis voor de samenwerking zodat met elkaar mooie producten en diensten worden geleverd en het gewenste resultaat wordt gehaald.

Wil je meer weten of eens gezamenlijk sparren over Resultaatgericht Samenwerken of een andere vorm van samenwerking? Neem dan contact met ons op.