Case

Leiderschapsontwikkeling bij grote gemeentes

Gemeente en overheid
Gepubliceerd op 10 april 2023

Verbeteren samenwerking

Binnen een onderdeel van een grote gemeente hebben wij in het kader van een ontwikkeltraject van een managementteam ingezet op leiderschapsontwikkeling. De vraag was het verbeteren van de samenwerking en de communicatie binnen dit managementteam. Een jong team, met relatief onervaren leidinggevenden met een grote veranderopgave. Een aantal van de leidinggevenden binnen dit team groeiden vanuit de inhoud door naar de rol van leidinggevende en hadden behoefte aan meer inzicht en handvatten hoe hun rol in te vullen.

Programma
In dit traject hebben we een programma opgebouwd wat langs drie thema’s liep:

  • Wat is de opgave van jouw team en hoe verhoudt deze zich tot het geheel van de opgave van de gemeente,
  • Hoe verhoudt het MT zich tot elkaar en tot de gezamenlijke opgave,
  • Hoe zet jij jouw leiderschap in t.b.v. jouw eigen team en de gezamenlijke opgave?

Uitgangspunt daarbij was dat persoonlijk leiderschap een grote bijdrage levert aan zowel de eigen opgave als de opgave van het MT.

Grip, inbedding en verantwoordelijkheid
Door inzet op leiderschapsontwikkeling zowel individueel als in het MT zorgden we voor een team gericht op samenwerking, in staat om op goede en volwassen wijze feedback te geven en te ontvangen en bereid om moeilijke gesprekken aan te gaan. Dit leidde tot meer grip op de opgave van het eigen team, inbedding in de grotere opgave van afdeling en organisatie, en bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken.

Het managementteam wat nu staat heeft daarnaast de handvatten om veranderingen in team en samenstelling op te vangen door de door hen zelf ervaren tools in te zetten ten gunste van deze veranderingen.

Op maat
Dit type trajecten worden op maat gebouwd en ingevuld. Onderdeel daarvan zijn teamsessies en individuele begeleiding van de deelnemers inclusief de verantwoordelijk leidinggevende.