Welke vraag heb jij?

Hoe worden verander- en transitietrajecten echt succesvol?

Wij begeleiden veranderingen en transities voor organisaties

Gezamenlijk zoeken we waar het knelt, het beter kan, de blinde vlekken. We vinden de mogelijkheden en kansen. En zetten die met u om naar concrete acties. Zodat er weer beweging komt, energie en groei. De reis naar groei kan liggen op het functionele vlak (de inhoud), bij persoonlijke en professionele ontwikkeling en team ontwikkeling. Of combinaties daarvan. Onze diensten kunnen modulair of volledig geïntegreerd worden afgenomen.

      Going
Prout

Organisatieontwikkeling

Wij begeleiden bij het opzetten, ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) functies, teams, afdelingen en organisaties. En bieden uiteenlopende diensten: van coaching van individuen en teams tot en met consultancy op bijvoorbeeld het gebied van in- en verkoop, de lever- en waardeketen en duurzaamheid.

Duurzaam resultaat
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij in staat processen te analyseren en organisaties stappen te laten maken. Met een mensgerichte aanpak, gebaseerd op bewustwording, gaat Prout voor succesvolle veranderingen met een duurzaam resultaat bij individuen, teams en organisaties.

Werkwijze
Onze werkwijze in 6 stappen is duidelijk en overzichtelijk, sluit relevante betrokkenen aan en zorgt voor draagvlak en acceptatie.

Fundament voor groei
Wij zorgen dat strategie, beleid, processen, structuur en systemen staan als een huis. En tegelijkertijd dat leidinggevenden, professionals en teams worden begeleid en voorbereid op hun nieuwe taak, werkwijze en gedrag.

Ontwikkeling van inhoudelijke aspecten gaat hand in hand met professionele-, competentie- en persoonlijke ontwikkeling. Een verbinding tussen hoofd, hart en handen. Het fundament voor groei, beweging, veerkracht en energie. Voor succesvolle verandering en transities.

Maatwerk
Met de klant bespreken wij vooraf uitvoerig elk traject en bepalen gezamenlijk de ambities en doelstellingen. Dit bepaalt of consultancy & coaching geïntegreerd wordt uitgevoerd of wordt gekozen voor separaat coaching of consultancy.

Consultancy & Coaching

Wij zijn gepassioneerd en gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij de ontwikkeling van strategie en structuur en het coachen van leidinggevenden, professionals en teams in organisaties. Op het gebied van in- en verkoop, marketing, de lever- en waardeketen en duurzaamheid. Voor professionele en persoonlijke ontwikkeling die bijdraagt aan de ambitie en doelstellingen van de organisatie en leiden tot meer beweging, veerkracht en resultaat. Om zo een gewenste toekomst in te gaan.

Succesvolle verandering
Met een mensgerichte aanpak, gebaseerd op bewustwording, gaat Prout voor succesvolle veranderingen en transities met een duurzaam resultaat bij individuen, teams en organisaties. Onze werkwijze in 6 stappen is overzichtelijk, sluit relevante betrokkenen aan en zorgt voor draagvlak en acceptatie.

Groei in autonomie en regie
Het is onze visie dat mensen in staat zijn hun potentieel vrij te maken en kunnen groeien in autonomie en eigen regie. In de ontmoeting tussen mensen vindt het leren plaats. Door te ervaren en beleven. Daarom werken wij in workshops, individuele- en teamsessies.

Vraag en leerdoelen
De vraag en leerdoelen zijn startpunt bij het traject en onze begeleiding. Bijvoorbeeld de vraag voor het opzetten, ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) functies, teams, afdelingen en organisaties. Maar ook hoe neem ik mijn plek/positie in, ontwikkel ik leiderschap, krijg ik zicht op mijn kracht en valkuilen, kan ik weer goed samenwerken met mijn collega(’s). Of hoe wordt de samenwerking in en tussen teams verbeterd, kunnen wij een gezamenlijke ambitie en doelstelling formuleren, krijgen wij zicht op belemmerende dynamieken, verhogen we de effectiviteit?

Organisatie als systeem
Wij kijken naar professionals en teams als onderdeel van een levend organisch systeem. Iedereen hoort erbij en heeft daarin zijn eigen plek en rol. Coaching vindt plaats in een veilige omgeving en op basis van wederzijds vertrouwen.

Bij het begeleiden gebruiken wij een organische mix van Systemisch werken, Transactionele analyse, NLP, Deep democracy en Appreciative Inquiry en diverse Team-modellen. Het doen van (organisatie)opstellingen behoort tot de mogelijkheden en werkvormen.

Samenwerken & Co-creëren

Succesvol samenwerken binnen en tussen organisaties en in de keten is doorslaggevend om nu en in de toekomst als organisatie te overleven, groeien en succesvol te zijn.

Samenwerkingsvormen
Team Prout ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen, inrichten en uitvoeren van diverse samenwerkingsvormen. Zoals resultaatgericht of integraal samenwerken, vested, het opnieuw inrichten van de leverketen en bij initiatieven voor co-creatie tussen bedrijven voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezamenlijk product of dienst.

Inhoudelijk, professioneel en individueel
Samenwerkingen vragen een andere houding en gedrag dan we gewend zijn. Wij begeleiden daarom bij de inhoud en structuur en tegelijkertijd ook bij de noodzakelijke professionele en persoonlijke ontwikkeling van de betrokken leidinggevenden en professionals.  Wij hebben de consultancy & coaching expertise en de ervaring om uw samenwerkingen te laten groeien en slagen.

Wij zijn actief binnen verschillende branches.

Onze cases
Finance
Zakelijke dienstverlening
Consultancy
Woningcorporaties
Pensioenfondsen
Gemeente en overheid
IT
Industrie

Boek vandaag jouw gesprek in met Prout

Neem contact op met Prout om te bespreken wat wij voor jouw organisatie en vraagstukken kunnen betekenen. Samen onderzoeken we de vraag, achtergronden en bespreken een mogelijke aanpak en het vervolg.

Contact