Case

Ontwikkelen en implementeren Contractmanagement bij een pensioenuitvoerder

Pensioenfondsen
Gepubliceerd op 07 mei 2023

Betere regievoering

Prout heeft een pensioenuitvoeringsorganisatie intensief begeleid bij de invoering van contractmanagement voor haar klanten, de pensioenfondsen. Om de regievoering te verbeteren wilde de  pensioenuitvoeringsorganisatie scherpere rollen en verantwoordelijkheden invoeren op het gebied van contractmanagent. Met een multidisciplinair team is een framework ontworpen voor contractmanagement met daarin de ambitie, doelstellingen, beleid, processen, inrichting, IT, rollen en verantwoordelijkheden.

Implementatieteams
Vervolgens heeft Prout begeleid bij de organisatie-brede implementatie per divisie in speciaal daarvoor ingerichte implementatieteams. Door het besteden van aandacht aan zowel de inhoud als de wijziging in rollen en verantwoordelijkheden, de betekenis voor de teamleden en hoe hiermee om te gaan is het traject succesvol voor zowel de pensioenuitvoeringsorganisatie als haar klanten.