Case

Opzetten en invoeren Integraal samenwerken voor een woningcorporatie

Woningcorporaties
Gepubliceerd op 02 maart 2023

Transitie in de keten

Integraal samenwerken gaat over samenwerken in de keten op basis van gelijkwaardigheid waarbij partijen precies dat doen waar zij sterk in zijn. Dit vergt zowel een andere visie, werkwijze, processen als nieuwe competenties en een andere invulling van bestaande rollen. Dat betekent transitie aan zowel de kant van de leveranciers/partners als de corporatie zelf.

Wij hebben de woningcorporatie ondersteund bij het verder ontwikkelen en invoeren van Integraal management met haar leveranciers/partners. Door gezamenlijk een framework te ontwikkelen met beleid, processen, teams- en organisatie-inrichting, competenties en nieuwe rollen.

Coaching
1 op 1, persoonlijke coaching met de leidinggevende en professional(s) heeft bijgedragen aan meer individueel inzicht, betrokkenheid en bepaling van de richting en route. Sessies voor teamontwikkeling dragen bij aan de vorming van een (ge)hecht, effectief team die drager is van Integraal samenwerken binnen de corporatie. Consultancy en coaching, van hoofd naar handen en hart.