Case

Opzetten en invoeren Resultaatgericht Samenwerken voor een woningcorporatie

Woningcorporaties
Gepubliceerd op 07 april 2023

Transformatie naar regievoering

Prout begeleidt al gedurende een langere periode een woningcorporatie bij het opzetten, invoeren en verder ontwikkelen van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) in het planmatig onderhoud voor schilderwerk.

Elke partij doet dan waar zij het beste in is en neemt verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en risico. Regievoering zonder macht. Een verandering van visie en werkwijze bij zowel het schildersbedrijf, de RGS-partner, als de woningcorporatie. De rol van management en professionals transformeert. De professionals van het schilderbedrijf naar meer eigen verantwoordelijkheid en voor de woningcorporatie een transformatie van toezicht naar regievoering.

Continue ontwikkeling
Wij hebben de woningcorporatie begeleid bij de selectie en contractering middels een offerteaanvraag waarbij meerder corporaties meededen, de ontwikkeling en invoering van de werkwijze, het proces, governance, rollen en verantwoordelijkheden.

Essentieel is de begeleiding en ontwikkeling van leidinggevenden (directie en management) en professionals tijdens dit traject gedurende een langere periode. Dat is de voorwaarde voor succes gebleken en biedt bovendien energie en plezier. De ontwikkeling vindt continue plaats.